A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. augusztus 12.,

szerda


 

188. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
390/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
A kockázatértékelést végző szervezetek kijelöléséről, valamint a kockázatértékelést végző szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
5909
391/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5915
392/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5917
393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
5917
394/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5932
395/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
5933
396/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5933
397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
Egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
5934
398/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
5935
399/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
5936
1503/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
A 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezését szolgáló új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok üzemeltetéséhez és tulajdonba adásához szükséges intézkedésekről
5938
1504/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
5938
1505/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
Egyes MFB hitelprogramokkal kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról
5943
1506/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
5944
1507/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program II. ütemében tervezett, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Dunavarsányban épülő új iskolájának előkészítéséről
5944
1508/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
Az országos turistaút-hálózat mentén elhelyezkedő turisztikai szállások felújításához és fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
5945
1509/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú tevékenységének végzéséhez szükséges intézkedésekről
5946
1510/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
A Bükki Csillagda megvalósításához szükséges további intézkedésekről
5947
1511/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
Hévíz Város Önkormányzatának a Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 90%-os részesedésének megvásárlásáról és a szükséges források biztosításáról
5947
1512/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséhez kapcsolódó további intézkedésekről
5948
1513/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
A Mogyoród nagyközség külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
5949
1514/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
A kárpátaljai régióban megvalósítandó nemzetközi fejlesztési program támogatásáról
5949
1515/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat
Kárpátalja lakosságának járványügyi helyzetre és árvízkárra tekintettel történő rendkívüli támogatásáról
5950

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.