A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. augusztus 7.,

péntek


 

185. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
5733
384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról
5736
385/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5747
386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5750
387/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
5752
388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5753
9/2020. (VIII. 7.) NVTNM rendelet
Az MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
5758
40/2020. (VIII. 7.) AM rendelet
A Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület létesítéséről
5758
32/2020. (VIII. 7.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról
5763
1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtása érdekében szükséges egyes feladatokról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5766
1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
5776
1475/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
5782
1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5782
1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
5817
1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
5838
1479/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
5840
1480/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5846
1481/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
Az éves fejlesztési keretek módosításainak pénzügyi hatásairól
5851
1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről
5851
1483/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A munkanélküliségi kockázatok enyhítése érdekében vészhelyzetben nyújtható átmeneti támogatásra szolgáló európai eszköz (SURE) keretében benyújtandó hazai hiteligényekről
5852
1484/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
Egyes műanyagtermékek helyettesítő termékei gyártásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról és a hazai műanyagipari tudományos klaszter létrehozásáról
5852
1485/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
Állami tulajdonban lévő gazdasági társaság alapításáról
5854
1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat módosításáról
5855
1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
5866
1488/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről
5867
61/2020. (VIII. 7.) ME határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
5867
62/2020. (VIII. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
5868

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.