A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380409. látogatója

Budapest

2020. augusztus 4.,

kedd


 

182. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
382/2020. (VIII. 4.) Korm. rendelet
A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5600
31/2020. (VIII. 4.) BM rendelet
A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet és a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosításáról
5602
26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
5629
12/2020. (VIII. 4.) IM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő módosításáról
5636
19/2020. (VIII. 4.) AB határozat
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (9) bekezdésére, a 153. § (4) bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról
5637
20/2020. (VIII. 4.) AB határozat
Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
5649
21/2020. (VIII. 4.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 639. § (3) bekezdését érintő alkotmányos követelmény megállapításáról
5663
22/2020. (VIII. 4.) AB határozat
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdés második és harmadik mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és jövőbeni hatállyal történő megsemmisítéséről
5678
23/2020. (VIII. 4.) AB határozat
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 1. § (4) bekezdésével, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdésével és 38. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggő, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról
5694
5/2020. BJE határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
5711

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.