A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381509. látogatója

Budapest

2020. július 30.,

csütörtök


 

179. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
372/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás kihirdetéséről
5477
373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
5484
374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
5489
375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
Egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról
5495
376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
5545
377/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
5552
378/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
A kiemelt állami temetésekről
5558
379/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
A Gödöllői Premontrei Apátság templom és sportközpont építésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
5560
380/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
5562
1457/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
5563
1458/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a képzés megyei önkormányzatok általi szervezésének kidolgozásáról
5563
1459/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A Coca-Cola HBC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel új stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
5563
1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről
5564
1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
5565
1462/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztésének támogatásáról
5568
1463/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00065 azonosító számú (Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhely-rehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5571
1464/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („83. sz. főút M1-Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések elkerülése című”) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, forrásszerkezetének módosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5573
1465/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A Magyarságkutató Intézet elhelyezéséről és a működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
5576

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.