A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381546. látogatója

Budapest

2020. július 30.,

csütörtök


 

178. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről
5436
371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
5438
38/2020. (VII. 30.) AM rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program keretében a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
5451
39/2020. (VII. 30.) AM rendelet
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, valamint a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról
5454
25/2020. (VII. 30.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról
5456
12/2020. (VII. 30.) KKM rendelet
A kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól
5457
7/2020. (VII. 30.) PM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5462
1452/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
Az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszakán való magyar részvételről
5467
1453/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A Békés megyei iparfejlesztéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséről
5470
1454/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
Egy hódmezővásárhelyi állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről
5471
1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról
5471
1456/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
A Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről
5474

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.