A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2020. július 28.,

kedd


 

177. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
365/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet
Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
5407
366/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet
A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5407
367/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet
Egyes örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról és a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezéséről
5408
368/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet
Egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5410
369/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
5413
25/2020. (VII. 28.) MNB rendelet
A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról
5414
1/2020. KJE határozat
A Kúria Közigazgatási Jogegységi határozata
5415
Köf.5011/2020/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
5418
351/2020. (VII. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
5424
352/2020. (VII. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
5424
353/2020. (VII. 28.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
5425
1442/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
A Magyarország OECD és UNESCO mellett működő Állandó Képviseletén a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel való kapcsolattartásért és nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős szakdiplomata álláshelyek meghatározásáról
5425
1443/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
Az Európai Unió Duna Régió Stratégiával összefüggő egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről
5426
1444/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
Az Európai Unió Duna Régió Stratégia hazai koordinációjáról és a koordinációhoz szükséges források biztosításáról
5426
1445/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
A hungarikumok és nemzeti értékek megismertetéséhez és népszerűsítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
5427
1446/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról
5428
1447/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezése érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
5431
1448/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
A Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról szóló 1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról
5431
1449/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul működtetéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről
5432
1450/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű program Tempus Közalapítvány és a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti átadás-átvételi eljárásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről
5432
1451/2020. (VII. 28.) Korm. határozat
A fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról szóló 1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
5433
54/2020. (VII. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5433
55/2020. (VII. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5434
56/2020. (VII. 28.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
5434

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.