A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381647. látogatója

Budapest

2020. július 23.,

csütörtök


 

176. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
355/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
5332
356/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
Egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5339
357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5342
358/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének határidejéről szóló 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5343
359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
5344
360/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
A József Attila Színház rekonstrukcióját célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
5346
361/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
5348
362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
5348
363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5356
364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
A személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról
5358
24/2020. (VII. 23.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó további miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról
5362
30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet
A felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
5363
6/2020. (VII. 23.) PM rendelet
A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról
5364
327/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
5365
328/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
5365
329/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5365
330/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5366
331/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5366
332/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5366
333/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5367
334/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5367
335/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5367
336/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5368
337/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
5368
338/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
5368
339/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
5369
340/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
5369
341/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
5369
342/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
5370
343/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5370
344/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5370
345/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5371
346/2020. (VII. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5371
347/2020. (VII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5371
348/2020. (VII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5372
349/2020. (VII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5372
350/2020. (VII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5373
1422/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A szuper-számítástechnikai infrastruktúra magyarországi fejlesztéséről
5373
1423/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékműve kialakításáról
5374
1424/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
Az egészségipari gyártók támogatásához szükséges forrás biztosításáról
5375
1425/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatáról
5376
1426/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállításhoz kapcsolódó Lovassportok Európa-bajnoksága 2021 Budapest megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
5377
1427/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
5378
1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal kapcsolatos rendelkezésekről
5380
1429/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi ház kialakítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
5387
1430/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek feladatarányos finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
5389
1431/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda beruházás megvalósításával kapcsolatos további intézkedésről
5390
1432/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
5391
1433/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához szükséges további ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről
5393
1434/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A Szolnoki Szigligeti Színház felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
5394
1435/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A Magyarországi Mindszenty Alapítvány támogatásával összefüggő feladatokról
5394
1436/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
5395
1437/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító számú („Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában” című) projekt összköltségének növeléséről
5398
1438/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 azonosító számú („Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón” című) projekt támogatásának növeléséről
5400
1439/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
Az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú [„Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése” című] projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5402
1440/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
Az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
5404
1441/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5404

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.