A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381533. látogatója

Budapest

2020. július 21.,

kedd


 

175. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi XCVI. törvény
A rövid távú szálláshelykiadással összefüggő egyes törvények módosításáról
5304
24/2020. (VII. 21.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
5306
12/2020. (VII. 21.) HM rendelet
Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet és az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet módosításáról
5307
18/2020. (VII. 21.) AB határozat
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 121–122. §-aival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a korábban hatályban volt 172. § alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a 32.Szef.66/2017/2. számú szabálysértési eljárás felülvizsgálatának elrendeléséről
5310

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.