A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2020. július 16.,

csütörtök


 

172. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
349/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
5201
350/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet
Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt hazai forrásból finanszírozott pályázatokkal kapcsolatos feladatok átadásáról
5204
351/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5208
352/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet
A balatonfüredi kézilabda-csarnok megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
5208
353/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
5211
8/2020. (VII. 16.) NVTNM rendelet
A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
5213
27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet
Egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról
5213
28/2020. (VII. 16.) ITM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
5240
1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozat
A vasúti egyes kocsi teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztéséről
5241
1415/2020. (VII. 16.) Korm. határozat
A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztéseiről
5242
1416/2020. (VII. 16.) Korm. határozat
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges intézkedésekről
5244
1417/2020. (VII. 16.) Korm. határozat
A szolnoki Családok Átmeneti Otthonának végleges elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről
5245
1418/2020. (VII. 16.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5246
1419/2020. (VII. 16.) Korm. határozat
A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
5246
1420/2020. (VII. 16.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
5247

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.