A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2020. január 31.,

péntek


 

17. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
290
6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet
Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
447
7/2020. (I. 31.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
456
8/2020. (I. 31.) Korm. rendelet
A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
457
1013/2020. (I. 31.) Korm. határozat
A 2020-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
460
1014/2020. (I. 31.) Korm. határozat
A V4 Future Sports Festival 2020 megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
461
1015/2020. (I. 31.) Korm. határozat
A 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával és az Európa-bajnokság szervezésével kapcsolatos kormányzati koordinációval és kommunikációval összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
461
1016/2020. (I. 31.) Korm. határozat
Az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI ERIC) megalakításához szükséges kormányzati intézkedésekről
462
1017/2020. (I. 31.) Korm. határozat
A Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan átfogó felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok meghatározásáról és a szükséges forrás biztosításáról
464
10/2020. (I. 31.) ME határozat
A Vidékfejlesztési Program monitoring bizottsága és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről, valamint a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről
465

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.