A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. július 14.,

kedd


 

169. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2020. (VII. 14.) NVTNM rendelet
A Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
4922
1394/2020. (VII. 14.) Korm. határozat
Lélegeztetőgépek Kirgiz Köztársaság részére történő adományozásáról
4924
1395/2020. (VII. 14.) Korm. határozat
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjak fizetésével és a léginavigációs szolgálat biztosításának költségeivel összefüggő feladatokról szóló 1086/2010. (IV. 9.) Korm. határozat módosításáról
4926
1396/2020. (VII. 14.) Korm. határozat
A borsi Rákóczi-kastély felújítás III. ütemének forrásbiztosításáról
4926
1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat
A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
4927

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.