A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2020. július 10.,

péntek


 

165. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről
4683
340/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet
Az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság 97,71%-os üzletrészének a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
4687
37/2020. (VII. 10.) AM rendelet
A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról
4688
1375/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT) budapesti regionális programtámogató irodájának létrehozásáról
4692
1376/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program - sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
4693
1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A "Kerékpározás éve" program megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről
4693
1378/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
4696
1379/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról
4701
1380/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A Színház- és Filmművészetért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
4702
1381/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. cégnevében a "nemzeti" kifejezés használatának engedélyezéséről
4703
1382/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága elhelyezését biztosító intézkedésekről
4703
1383/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A Hagyományok Háza filmarchívumának digitalizálása és megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről
4704
1384/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A Magyar Szabadságharcosok Múzeuma megvalósításához és a Citadella-sétány megújításához szükséges intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
4705
1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtéséhez és közterületeinek megújításához, valamint további budapesti fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
4706
1386/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról
4707
1387/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete ingatlanberuházásának támogatása finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület támogatásáról
4708
1388/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
4710
1389/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
4713
1390/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
Egyes egyházi támogatásokat tartalmazó kormányhatározatok módosításáról
4716
1391/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4718
47/2020. (VII. 10.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4719
48/2020. (VII. 10.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4719
49/2020. (VII. 10.) ME határozat
Az Ukrajna és Magyarország között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről
4720
50/2020. (VII. 10.) ME határozat
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke jogviszonya megszűnésének megállapításáról és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének kinevezéséről
4720
51/2020. (VII. 10.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
4721

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.