A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381015. látogatója

Budapest

2020. július 9.,

csütörtök


 

164. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4664
338/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet
A MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
4668
21/2020. (VII. 9.) BM rendelet
Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról
4669
22/2020. (VII. 9.) BM rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet, valamint a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról
4671
318/2020. (VII. 9.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
4673
319/2020. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4673
320/2020. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4674
321/2020. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4674
1371/2020. (VII. 9.) Korm. határozat
A Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb II. számú Belgyógyászati Klinika rekonstrukciójáról
4675
1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozat
A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról
4675
1373/2020. (VII. 9.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
4676
1374/2020. (VII. 9.) Korm. határozat
A "»Kreatív város - fenntartható vidék« - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról" című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról
4680

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.