A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381624. látogatója

Budapest

2020. július 8.,

szerda


 

163. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi LXX. törvény
A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről
4590
2020. évi LXXI. törvény
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről
4592
2020. évi LXXII. törvény
A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
4603
2020. évi LXXIII. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
4605
2020. évi LXXIV. törvény
Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
4608
2020. évi LXXV. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról, valamint az egyes felsőoktatási intézmények fenntartóváltásához kapcsolódó törvények módosításáról
4613
336/2020. (VII. 8.) Korm. rendelet
A CG Electric Systems Hungary Zrt. stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
4620
3/2020. (VII. 8.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról
4621
12/2020. (VII. 8.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a központi költségvetés címrendjének módosításával kapcsolatos módosításáról
4623
9/2020. (VII. 8.) IM rendelet
Az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
4630
15/2020. (VII. 8.) AB határozat
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § (2) bekezdése értelmezésére és alkalmazására vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról
4635
16/2020. (VII. 8.) AB határozat
A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről szóló 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll-indítvány elutasításáról
4646
317/2020. (VII. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
4660

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.