A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381012. látogatója

Budapest

2020. július 2.,

csütörtök


 

159. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
327/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet, valamint az új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról szóló 34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4457
328/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4458
329/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az Apátfalva–Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4459
330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet
Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4469
331/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet
A Szarvasi-Holtág rugalmas vízpótlási lehetősége kiépítésének I. ütemével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4472
332/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében Szegeden megvalósuló út- és közműfejlesztés során a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4474
333/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet
A Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4481
334/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4483
281/2020. (VII. 2.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4484
282/2020. (VII. 2.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4484
283/2020. (VII. 2.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4485
284/2020. (VII. 2.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4485
1361/2020. (VII. 2.) Korm. határozat
A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
4486
1362/2020. (VII. 2.) Korm. határozat
Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) szakaszolt nagyprojekt 2. fázisának módosításáról
4486
1363/2020. (VII. 2.) Korm. határozat
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról
4488
1364/2020. (VII. 2.) Korm. határozat
A KEHOP–5.2.2. azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
4488
1365/2020. (VII. 2.) Korm. határozat
A Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat szakmai minőségbiztosítási többletfeladatokra figyelemmel történő módosításáról
4490
1366/2020. (VII. 2.) Korm. határozat
A Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4490

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.