A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380406. látogatója

Budapest

2020. június 30.,

kedd


 

156. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról
4293
306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4321
307/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
4323
308/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletnek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendeletnek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról
4325
309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
4327
310/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok, oktatók bérfejlesztéséhez és a vezetői pótlék növeléséhez, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatáshoz nyújtott 2020. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról
4334
311/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
4337
312/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által megvalósított Erzsébet-táborok egyes típusairól és egyéb rendezvényeiről
4337
313/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeletek deregulációs célú módosításáról
4339
314/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet
A TP Komplex Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről
4341
11/2020. (VI. 30.) MvM rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
4342
18/2020. (VI. 30.) BM rendelet
Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a szakgimnáziumok átalakításával kapcsolatos módosításáról
4346
19/2020. (VI. 30.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
4354
3/2020. (VI. 30.) PM rendelet
A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról
4356
4/2020. (VI. 30.) PM rendelet
A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
4357
20/2020. (VI. 30.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
4361
21/2020. (VI. 30.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
4362
22/2020. (VI. 30.) OGY határozat
Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4362
1346/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
Az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás kifizetéséhez szükséges további többletforrás biztosításáról
4363
1347/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
A minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet alapján 2020. július 1-jétől történő illetményemelés ellentételezéséről
4365
1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
4365
1349/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról
4373
1350/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
Az útdíj-rendszerek nemzetközi megismertetésével összefüggő 2020. évi feladatok ellátásához szükséges egyes intézkedésekről
4376
1351/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
A magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program 2020/2021. évi támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
4376
1352/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
A Magyar–Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról
4377
1353/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges forrás biztosításáról
4377
1354/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskolához kapcsolódó könnyűszerkezetes tornacsarnok megvalósításával összefüggő intézkedésekről
4378
1355/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
A KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
4378
1356/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
A komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról
4379

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.