A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2020. június 29.,

hétfő


 

154. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelet
Az egyes adatszolgáltatási, műszaki és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek módosításáról
4196
6/2020. (VI. 29.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
4199
34/2020. (VI. 29.) AM rendelet
Az egyes szőlő-bor ágazati agrártámogatásokkal összefüggő rendeletek módosításáról
4199
35/2020. (VI. 29.) AM rendelet
Egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek növényegészségügyi tárgyú jogharmonizációval összefüggő módosításáról
4203
36/2020. (VI. 29.) AM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
4254
22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
4260

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.