A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381554. látogatója

Budapest

2020. június 26.,

péntek


 

153. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet
Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról
4152
9/2020. (VI. 26.) MvM rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
4155
10/2020. (VI. 26.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
4157
32/2020. (VI. 26.) AM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól
4168
33/2020. (VI. 26.) AM rendelet
Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról
4177
22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó módosításáról
4178
23/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
4188
21/2020. (VI. 26.) ITM rendelet
A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosításáról
4189
Köf.5009/2020/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
4190

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.