A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381630. látogatója

Budapest

2020. június 24.,

szerda


 

152. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
298/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
4138
299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
4141
300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
4144
301/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4147
1343/2020. (VI. 24.) Korm. határozat
A Nemzeti Exportvédelmi Programról
4149
1344/2020. (VI. 24.) Korm. határozat
Az egyes közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról
4149
1345/2020. (VI. 24.) Korm. határozat
A Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogot gyakorló személy kijelöléséről
4150

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.