A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2020. június 22.,

hétfő


 

149. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
295/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet
Vasúti képzési módszertani központ kijelöléséről
3920
296/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet
A BD Park Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
3920
1330/2020. (VI. 22.) Korm. határozat
Az UNICEF nemzetközi gyermekvédelmi programjainak támogatásáról
3921
1331/2020. (VI. 22.) Korm. határozat
A családszervezetek támogatását célzó költségvetési többletforrások biztosításáról
3921
1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
3922
1333/2020. (VI. 22.) Korm. határozat
A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram finanszírozásának biztosításáról
3926
1334/2020. (VI. 22.) Korm. határozat
Az erdélyi intézmények beruházásainak finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
3926
1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat
A Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról
3926
1336/2020. (VI. 22.) Korm. határozat
A Mikepércsi Református Egyházközség Élő Forrás Kútja Idősek Otthona felújításáról és fejlesztéséről
3929

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.