A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381518. látogatója

Budapest

2020. június 17.,

szerda


 

145. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
A282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről
3767
A283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A járványügyi készültség bevezetéséről
3767
A284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról
3768
A285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
3795
A286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól
3795
A287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
Az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről
3797
A288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról
3799
A289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról
3800
A290/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdésekről
3802
A291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
3802
A292/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal kapcsolatban nagykövetségek kijelöléséről
3807
A293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3807
16/2020. (VI. 17.) BM rendelet
A menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal kapcsolatos eljárásról
3810
21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet
Egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról
3811
7/2020. (VI. 17.) IM rendelet
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletnek és az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2020. (IV. 21.) IM rendeletnek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról
3813
8/2020. (VI. 17.) IM rendelet
A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet és az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosításáról
3814
19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet
A veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról
3816
9/2020. (VI. 17.) KKM rendelet
A járványügyi készültségi időszakban nemzetközi viszonosság alapján belépésre jogosultság, valamint a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról
3818
1324/2020. (VI. 17.) Korm. határozat
A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat visszavonásáról
3819
A1325/2020. (VI. 17.) Korm. határozat
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről szóló 1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról
3819
41/2020. (VI. 17.) ME határozat
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény hatálybalépéséről
3820

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.