A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381623. látogatója

Budapest

2020. június 12.,

péntek


 

140. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3553
271/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3555
272/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
3557
273/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet
A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3560
274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3561
18/2020. (VI. 12.) AM rendelet
Az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról
3562
17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről
3569
18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról
3571
254/2020. (VI. 12.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
3573
1305/2020. (VI. 12.) Korm. határozat
Az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
3573
1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
3574
1307/2020. (VI. 12.) Korm. határozat
A Tiszavárkonynál kialakult partcsúszás helyreállítása érdekében szükséges előkészítési feladatok forrásbiztosításáról
3578
1308/2020. (VI. 12.) Korm. határozat
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának keretében nyújtott zenei-művészeti támogatásról
3578
1309/2020. (VI. 12.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról
3579
1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozat
André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről
3580
1311/2020. (VI. 12.) Korm. határozat
A Tuzson János Botanikus Kert fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
3581
1312/2020. (VI. 12.) Korm. határozat
A mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i kolostortemplom helyreállításáról és a földrengési károk enyhítéséről szóló 1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról
3581

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.