A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2020. június 11.,

csütörtök


 

139. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi LVI. törvény
Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
3465
264/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet
A határátlépésre vonatkozó különös szabályokról szóló 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
3519
265/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
3520
266/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3523
267/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet
A debreceni Latinovits Színház átalakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
3525
268/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3525
269/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet
A sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3526
16/2020. (VI. 11.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról
3528
253/2020. (VI. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
3529
1293/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
3530
1294/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak jelöléséről
3532
1295/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
3532
1296/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
3534
1297/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a veszprémi Atlétikai Stadion komplex megújításának I. ütemeként megvalósuló új tornász gyakorló csarnok építéséhez szükséges támogatás biztosításáról
3536
1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
A debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről
3536
1299/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
A „Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna–Duna folyosó Komárom–Révkomárom (Komárno) határon átívelő hídja” című, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt támogatási összegének módosításáról
3539
1300/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
A Sóskút külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
3541
1301/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
3541
1302/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű [„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című] felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3546
1303/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú [„M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)” című] nagyprojekt-javaslat Európai Bizottság részére történő benyújtásának jóváhagyásáról és egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
3547
1304/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 12. (ÉMO 12)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
3549

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.