A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2020. június 10.,

szerda


 

138. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi LV. törvény
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról
3418
7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
3419
20/2020. (VI. 10.) EMMI rendelet
A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról és a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról szóló 4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezéséről
3436
9/2020. (VI. 10.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
3436
3/2020. BJE határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata?
3441
4/2020. BJE határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata?
3446
232/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3451
233/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3451
234/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3452
235/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3452
236/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3452
237/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3453
238/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3453
239/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3453
240/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3454
241/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3454
242/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3454
243/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3455
244/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3455
245/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3455
246/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3456
247/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
3456
248/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3456
249/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3457
250/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3457
251/2020. (VI. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3457
252/2020. (VI. 10.) KE határozat
Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról
3458

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.