A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. június 3.,

szerda


 

131. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
256/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3272
257/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet
A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ végleges elhelyezésére szolgáló épületegyüttes rekonstrukciójának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról
3273
14/2020. (VI. 3.) MNB rendelet
Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3275
11/2020. (VI. 3.) AB határozat
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1), (4) és (5) bekezdéseit érintő alkotmányos követelmény megállapításáról
3280
1277/2020. (VI. 3.) Korm. határozat
Magyarország kötött segélyhitelezési koncepciójáról
3293
1278/2020. (VI. 3.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
3294
1279/2020. (VI. 3.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 2020. évben szükséges forrás biztosításáról
3296
1280/2020. (VI. 3.) Korm. határozat
Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosító számú („Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
3298

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.