A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380409. látogatója

Budapest

2020. június 2.,

kedd


 

130. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
255/2020. (VI. 2.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3222
5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet
Egyes földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról
3223
17/2020. (VI. 2.) AM rendelet
A Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
3231
19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
3253
1268/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
A 2022. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3255
1269/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
Az EU Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap líbiai integrált határigazgatási és migrációkezelési projekthez tett V4 hozzájárulás felhasználásának részbeni átalakításáról
3257
1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
A Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021-ről
3257
1271/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
Az iparterület fejlesztését szolgáló önkormányzati támogatásról
3259
1272/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Terv hulladék behozatallal kapcsolatos felülvizsgálatáról és kiegészítéséről
3261
1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
Egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3261
1274/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
A Nyíregyháza város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
3269
1275/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
A fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat módosításáról
3269
1276/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3270

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.