A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2020. május 28.,

csütörtök


 

125. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi XXVII. törvény
Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról
2891
2020. évi XXVIII. törvény
Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről
2892
2020. évi XXIX. törvény
A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról
2898
2020. évi XXX. törvény
Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról
2901
2020. évi XXXI. törvény
Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról
2912
2020. évi XXXII. törvény
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
2965
2020. évi XXXIII. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2978
2020. évi XXXIV. törvény
A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
2986
2020. évi XXXV. törvény
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
2988
2020. évi XXXVI. törvény
A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
2990
2020. évi XXXVII. törvény
A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
2994
2020. évi XXXVIII. törvény
A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
2996
2020. évi XXXIX. törvény
A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
3000
2020. évi XL. törvény
Egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról
3003
2020. évi XLI. törvény
A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
3033
2020. évi XLII. törvény
Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól
3038
244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
Közlekedési tárgyú egyes kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
3062
245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról
3074
246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
A "Harsányi János" ezüst emlékérme kibocsátásáról
3077
12/2020. (V. 28.) MNB rendelet
A "Harsányi János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3083
13/2020. (V. 28.) MNB rendelet
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról
3085
9/2020. (V. 28.) AB határozat
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai szerinti időtartam meghatározásával összefüggő alkotmányos követelmény megállapításáról
3087

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.