A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2020. május 26.,

kedd


 

122. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet
A közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2840
237/2020. (V. 26.) Korm. rendelet
Az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
2859
238/2020. (V. 26.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2862
239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet
Az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről
2862
227/2020. (V. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2866
228/2020. (V. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2866
1254/2020. (V. 26.) Korm. határozat
A csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola tornaterem-építéséről
2867
1255/2020. (V. 26.) Korm. határozat
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos további intézkedésekről
2867
1256/2020. (V. 26.) Korm. határozat
A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem-építéséről
2868
1257/2020. (V. 26.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú ("A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
2869
1258/2020. (V. 26.) Korm. határozat
A TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú ("Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
2871
1259/2020. (V. 26.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2873

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.