A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. május 25.,

hétfő


 

120. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
227/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedésekről
2808
228/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során egyes bányászati szabályok eltérő alkalmazásáról
2815
229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2817
230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2822
231/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
2823
232/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről szóló 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
2824
6/2020. (V. 25.) IM rendelet
A bírói pályaalkalmassági vizsgálatról
2825
39/2020. (V. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2829

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.