A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2020. május 22.,

péntek


 

118. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
Az iskolák 2020. júniusi működéséről
2794
221/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási határidejéről
2795
222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről
2795
223/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a rendészeti tárgyú szakképzéssel kapcsolatos módosításáról
2797
224/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalásról
2798
225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2799
4/2020. (V. 22.) NVTNM rendelet
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
2800
2/2020. (V. 22.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak enyhítésével összefüggő támogatási szabályainak módosításáról
2800
1252/2020. (V. 22.) Korm. határozat
A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalási megállapodás megkötéséről
2804
1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat
A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról
2804

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.