A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380410. látogatója

Budapest

2020. május 15.,

péntek


 

110. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
205/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2695
206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
A Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2695
1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
2698
1229/2020. (V. 15.) Korm. határozat
A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
2699
1230/2020. (V. 15.) Korm. határozat
Az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
2699
1231/2020. (V. 15.) Korm. határozat
Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programról
2700
1232/2020. (V. 15.) Korm. határozat
A konzervatív, tradicionális értékeket képviselő, magyarországi szervezet támogatásáról
2701
1233/2020. (V. 15.) Korm. határozat
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről, továbbá a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításáról
2702
1234/2020. (V. 15.) Korm. határozat
Az Iparművészeti Múzeum múzeumszakmai koncepciójának elfogadásáról, valamint a nagyrekonstrukció ideje alatt felmerülő, az átmeneti működéshez szükséges többletforrások biztosításáról
2702
1235/2020. (V. 15.) Korm. határozat
Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsődéhez csatlakozó tornaterem építéséről
2703
1236/2020. (V. 15.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
2704
1237/2020. (V. 15.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról szóló 1759/2019. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
2706
1238/2020. (V. 15.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú („Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának növeléséről
2706
1239/2020. (V. 15.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
2708
35/2020. (V. 15.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2710
36/2020. (V. 15.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
2710

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.