A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380406. látogatója

Budapest

2020. május 14.,

csütörtök


 

109. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
202/2020. (V. 14.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
2665
203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet
A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
2667
204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet
Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről
2672
1217/2020. (V. 14.) Korm. határozat
Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról
2681
1218/2020. (V. 14.) Korm. határozat
Az Európai Unió által a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint az Integrált Határigazgatási Alap - Határigazgatás és Vízumeszköz fejlesztési irányairól és az intézményrendszer kialakításáról
2682
1219/2020. (V. 14.) Korm. határozat
A Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges feladatok meghatározásáról
2682
1220/2020. (V. 14.) Korm. határozat
Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban nyújtott ösztöndíj kifizetéséhez szükséges többletforrásigény biztosításáról
2683
1221/2020. (V. 14.) Korm. határozat
A Wáli István Református Cigány Szakkollégium ingatlanfejlesztésének támogatásáról
2684
1222/2020. (V. 14.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Múzeum megelőző régészeti feltárásokkal összefüggő feladatellátásának modelljéről és a feladatellátáshoz szükséges források biztosításáról
2684
1223/2020. (V. 14.) Korm. határozat
A NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
2685
1224/2020. (V. 14.) Korm. határozat
Az EFOP-2.1.1-16-2016-00011 azonosító számú ("Borostyánkő Gyermekotthon létrehozása" című) projekt támogatásának növeléséről
2686
1225/2020. (V. 14.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00023 azonosító számú ("A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán" című) projekt támogatásának növeléséről
2688
1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat
Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz
2690
1227/2020. (V. 14.) Korm. határozat
A Magyar Kézilabda Szövetség 2020. évi szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
2690
34/2020. (V. 14.) ME határozat
A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
2691

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.