A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. május 13.,

szerda


 

108. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
200/2020. (V. 13.) Korm. rendelet
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2646
201/2020. (V. 13.) Korm. rendelet
A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról
2647
1213/2020. (V. 13.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről
2659
1214/2020. (V. 13.) Korm. határozat
Az Európai Unió Mali Kiképző Misszióban ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról
2659
1215/2020. (V. 13.) Korm. határozat
Az egyházi és nemzetiségi fejezeti kezelésű előirányzatok között a veszélyhelyzetre tekintettel szükséges átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról
2660
1216/2020. (V. 13.) Korm. határozat
A Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó új Tivadari közúti híd építése érdekében szükséges intézkedésekről
2662

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.