A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2020. május 13.,

szerda


 

107. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi XXII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
2584
2020. évi XXIII. törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
2601
2020. évi XXIV. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
2603
2020. évi XXV. törvény
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról
2611
199/2020. (V. 13.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2613
4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról
2614
5/2020. (V. 13.) IM rendelet
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
2616
14/2020. (V. 13.) ITM rendelet
A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2617
7/2020. (V. 13.) AB határozat
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról
2618
8/2020. (V. 13.) AB határozat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (36) bekezdés " , és 95. §-ával megállapított 60/A. § (1a) bekezdését" szövegrészének visszaható hatállyal történő megsemmisítéséről és bármely bíróság előtt folyamatban lévő ügyben való alkalmazhatóságának kizárásáról
2628

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.