A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311784. látogatója

Budapest

2019. március 8.,

péntek


 

37. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
41/2019. (III. 8.) Korm. rendelet
Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
962
1/2019. (III. 8.) TNM rendelet
A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
964
1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat
A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről
965
1093/2019. (III. 8.) Korm. határozat
Az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról
965
1094/2019. (III. 8.) Korm. határozat
A Szerb Köztársaság Rendőrsége részére szolgálati kutyák ingyenes átadásáról
966
1095/2019. (III. 8.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról
966
1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat
A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről
969
1097/2019. (III. 8.) Korm. határozat
A magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendezvények támogatásáról
970
1098/2019. (III. 8.) Korm. határozat
Magyarország Bangkoki Nagykövetségének Vientiáni Irodája megnyitásához szükséges intézkedésekről
971
1099/2019. (III. 8.) Korm. határozat
Magyarország Jeruzsálemi Külgazdasági Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről
972
1100/2019. (III. 8.) Korm. határozat
Az Ázsia–Európa Találkozó Közlekedési Miniszteri Értekezletének és kapcsolódó eseményeinek megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról
973
1101/2019. (III. 8.) Korm. határozat
Az Ugandában megvalósítandó fejlesztési program pénzügyi forrásának biztosításáról
974
1102/2019. (III. 8.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
974
1103/2019. (III. 8.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
975
1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
975

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.