A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314626. látogatója

Budapest

2019. február 28.,

csütörtök


 

31. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi I. törvény
A Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
764
26/2019. (II. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
772
4/2019. (II. 28.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
776
61/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
777
62/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
777
63/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
778
64/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
778
65/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
779
66/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
779
67/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
780
68/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
780
69/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
781
70/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
781
71/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
782
72/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
782
73/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
783
74/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
783
75/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
784
76/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
784
77/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
785
78/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
785
79/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
786
80/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
786
81/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
787
82/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
787
83/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
788
84/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
788
85/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
789
86/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
789
87/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
790
88/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
790
89/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
791
90/2019. (II. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
791
91/2019. (II. 28.) KE határozat
Határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről
792
92/2019. (II. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
792
1070/2019. (II. 28.) Korm. határozat
A hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
793
1071/2019. (II. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00016 azonosító számú („Az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
793
1072/2019. (II. 28.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
795
1073/2019. (II. 28.) Korm. határozat
A Heves város külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról
797
1074/2019. (II. 28.) Korm. határozat
A Markaz község külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról
797
1075/2019. (II. 28.) Korm. határozat
A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
797
1076/2019. (II. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló tízpályás versenymedencés városi uszoda beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
798
1077/2019. (II. 28.) Korm. határozat
A Ciprusi Köztársaság Belügyminisztériumának Menekültügyi Szolgálata részére szoftver használati engedélyének ingyenes átruházásáról
799
1078/2019. (II. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
800
18/2019. (II. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
800
19/2019. (II. 28.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
801
20/2019. (II. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
801

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.