A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314366. látogatója

Budapest

2019. február 25.,

hétfő


 

29. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről
648
23/2019. (II. 25.) Korm. rendelet
A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
649
1063/2019. (II. 25.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztéséről
651
1064/2019. (II. 25.) Korm. határozat
A 2021–2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról
651
1065/2019. (II. 25.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2015-00003 azonosító számú („A természetvédelmi területkezelési infrastruktúra fejlesztés a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című) projekt támogatásának növeléséről
653
1066/2019. (II. 25.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú („VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
655

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.08.