A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314605. látogatója

Budapest

2019. december 18.,

szerda


 

210. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi CXXV. törvény
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
9612
2019. évi CXXVI. törvény
A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
9613
310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet
Egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
9637
311/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet
A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
9639
312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet
A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
9644
313/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet
A szociális pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
9648
314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
9651
315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet
A vasúti telekalakítási eljárásról
9653
316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
9654
1725/2019. (XII. 18.) Korm. határozat
A társasági részesedés magyar állam javára történő megszerzése érdekében szükséges forrás biztosításáról
9659

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.