A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311784. látogatója

Budapest

2019. december 18.,

szerda


 

208. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi CXVI. törvény
Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
9332
2019. évi CXVII. törvény
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
9357
2019. évi CXVIII. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról
9377
2019. évi CXIX. törvény
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
9409
2019. évi CXX. törvény
A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
9435
2019. évi CXXI. törvény
Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
9442
2019. évi CXXII. törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
9454
2019. évi CXXIII. törvény
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról
9511
2019. évi CXXIV. törvény
A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról
9518
45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól
9523
19/2019. (XII. 18.) PM rendelet
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról
9533

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.