A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314605. látogatója

Budapest

2019. december 7.,

szombat


 

197. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2019. (XII. 7.) NVTNM rendelet
Az Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
8366
15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről
8367
16/2019. (XII. 7.) PM rendelet
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
8443
Köf.5030/2019/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8447

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.