A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314364. látogatója

Budapest

2019. november 19.,

kedd


 

184. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet
A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
7615
268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
7623
269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
7624
270/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet
A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
7626
271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
7627
1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
Az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről
7629
1646/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról
7629
1647/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, a kistelepüléseket érintő további útfelújítás előkészítéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról
7630
1648/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról
7630
1649/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról
7631
1650/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Múzeum által ellátott régészeti feladatokhoz szükséges forrásigényről
7633
1651/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
Az "Autópálya rendelkezésre állási díj" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének jóváhagyásáról
7633
1652/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról
7634
1653/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
Az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról szóló 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról
7634
1654/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-3. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
7635
1655/2019. (XI. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7639
129/2019. (XI. 19.) ME határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
7639

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.08.