A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314604. látogatója

Budapest

2019. szeptember 20.,

péntek


 

156. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2019. (IX. 20.) AM rendelet
A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról
6442
43/2019. (IX. 20.) AM rendelet
Az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
6451
44/2019. (IX. 20.) AM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
6453
36/2019. (IX. 20.) ITM rendelet
Egyes közlekedési és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről
6456
1001/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről
6462
1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről
6463
400/2019. (IX. 20.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6465
401/2019. (IX. 20.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6465
402/2019. (IX. 20.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6466
403/2019. (IX. 20.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
6466
1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat
Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról
6467
1538/2019. (IX. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról
6470
1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program végrehajtásával összefüggésben szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról
6471

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.