A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314625. látogatója

Budapest

2019. augusztus 26.,

hétfő


 

145. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
208/2019. (VIII. 26.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
5988
25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggésben, valamint jogharmonizációs szempontok alapján egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5989
26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet
A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről
5993
27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet
A Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról
5996
1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat
A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről
5999
1512/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat
A Szeged–Szabadka vasútvonal fejlesztéséről
6002
89/2019. (VIII. 26.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6003

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.