A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2019. augusztus 14.,

szerda


 

141. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2019. (VIII. 14.) MEKH rendelet
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
5872
12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról
5873
18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
5875
19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Herczeg Ferenc-díj megalapításával összefüggő módosításáról
5878
23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről
5879
24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet
A légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról
5882
323/2019. (VIII. 14.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
5885
324/2019. (VIII. 14.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
5885
325/2019. (VIII. 14.) KE határozat
Rektori megbízásról
5886
1496/2019. (VIII. 14.) Korm. határozat
A 2019-ben Budapesten megrendezésre kerülő 7. FINA Junior Úszó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
5886

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.