A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314606. látogatója

Budapest

2019. július 26.,

péntek


 

130. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról
5344
181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
A belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról
5350
182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
A kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
5352
183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
5359
184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
5360
185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5361
186/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5362
37/2019. (VII. 26.) AM rendelet
A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
5363
1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
Az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról
5367
1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról
5368
1428/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról
5369
1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről
5369
1430/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról
5373
1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról
5373
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
5374
1433/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
5385
1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről
5386
1435/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Határtalanul! program 2019. évi többletforrás-igényének biztosításáról
5386
1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
5387
1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
5387
1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről
5389
1439/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges többletforrás biztosításáról
5389
1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A K–12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről
5390
1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről
5391
1442/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Dunakiliti–Dobrohošt (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd magyar oldali létesítményeinek kezeléséről
5393
1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
5394
1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről
5396
1445/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról
5396
1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-hálózat kialakításáról
5397
1447/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület központi költségvetési támogatásból megvalósuló egyes beszerzései tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
5397
1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
Az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről
5398
1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú („Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5399
1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú („A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú („A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
5401
1451/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú („Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5407
1452/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú („Dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy építéssel, cserjeirtással” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5409
1453/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
5411
1454/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott négy darab projekt támogatásának növeléséről
5411
1455/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 és a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről
5413
1456/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
A VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 azonosító számú („Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című) és a VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 azonosító számú („Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című) projekt támogatásának növeléséről
5415
73/2019. (VII. 26.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M2 gyorsforgalmi út Vác – Hont-Parassapuszta, országhatár szakasza és az R3 gyorsforgalmi út Ipolyság (Šahy), országhatár – Zólyom (Zvolen) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5417
74/2019. (VII. 26.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló, Pozsonyban, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5417
75/2019. (VII. 26.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Budapesten, 2017. év szeptember hó 14. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5418
76/2019. (VII. 26.) ME határozat
Az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5418

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.