A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382262. látogatója

Budapest

2019. január 25.,

péntek


 

10. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2019. (I. 25.) Korm. rendelet
A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2018. április 20. napján elfogadott PMC/W2/2000 számú módosítása kihirdetéséről
122
6/2019. (I. 25.) Korm. rendelet
A Sopron rendezvényterületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
131
5/2019. (I. 25.) MNB rendelet
A „Benczúr Gyula” ezüst emlékérme kibocsátásáról
133
6/2019. (I. 25.) MNB rendelet
A „Benczúr Gyula” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
135
2/2019. (I. 25.) AM rendelet
Az anyajuh tartásával kapcsolatos egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról
137
1011/2019. (I. 25.) Korm. határozat
A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között kötendő székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
138
1012/2019. (I. 25.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Katolikus Karitász – Caritas Hungarica részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról
138
1013/2019. (I. 25.) Korm. határozat
A Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével és fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalásról
139
1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat
A Sopron rendezvényterületének kialakításához szükséges intézkedésekről
140
1015/2019. (I. 25.) Korm. határozat
Kormánybiztos kinevezéséről
141

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.