A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314629. látogatója

Budapest

2018. június 25.,

hétfő


 

94. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
4510

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.