A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381647. látogatója

Budapest

2018. március 13.,

kedd


 

36. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről
1626
41/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
A büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem ellátásának szabályairól
1630
42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1634
43/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
A Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1642
44/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
A Vecsés–Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1643
1074/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2018. évi adományozásáról
1645
1075/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációs csomagjával kapcsolatos álláspontról
1646
1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
1647
1077/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról
1648
1078/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
1648
1079/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018–2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
1649
1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról
1650
1081/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1654
1082/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
1656
1083/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1659
1084/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatásáról
1661
1085/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1663
1086/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1664
1087/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
1666
1088/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Az Erbili Káld Katolikus Érsekség által alapított Szent József Kórház gyógyszerellátásának további támogatásáról
1667
1089/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központi irodájának helyreállításával kapcsolatos feladatokról
1667
1090/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
1668
1091/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15 azonosító számú („A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése” című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról
1668
1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1669
1093/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú („Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1674
1094/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú [„Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1676
1095/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosító számú [„Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1678
1096/2018. (III. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében történő hozzájárulásról
1680
1097/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatásáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
1680
19/2018. (III. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, valamint az Andorrai Hercegség Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1683

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.