A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314629. látogatója

Budapest

2018. március 5.,

hétfő


 

31. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet
A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről
1276
33/2018. (III. 5.) Korm. rendelet
A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
1279
6/2018. (III. 5.) BM rendelet
Az egyes miniszteri rendeletek vízügyi tárgyú módosításáról
1280
7/2018. (III. 5.) NFM rendelet
A Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
1290
1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
1291

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.