A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314366. látogatója

Budapest

2018. december 19.,

szerda


 

205. szám


 

Ára: 9870 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2018. évi CX. törvény
Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról
35349
2018. évi CXI. törvény
Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról
35418
2018. évi CXII. törvény
Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról
35451
261/2018. (XII. 19.) Korm. rendelet
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
35464
14/2018. (XII. 19.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
35465
42/2018. (XII. 19.) AM rendelet
A Dorogi mészkőbánya felső barlangja védettségének feloldásáról
35466
31/2018. (XII. 19.) BM rendelet
Az egyes lakhatási támogatásokkal, valamint egyéb belügyi feladatokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
35466
32/2018. (XII. 19.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
35472
44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet
Egyes, a sürgősségi ellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról
35473
45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet
Az egészségügyi ellátások igénybevételét érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
35479
46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról
35490
31/2018. (XII. 19.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
35558
32/2018. (XII. 19.) IM rendelet
Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet módosításáról
35559
35/2018. (XII. 19.) ITM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
35560
6/2018. (XII. 19.) KKM rendelet
A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról
35560
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
35561

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.08.